Informácie o nás

Informácie o nás

28.09.2015 00:40
Informácie o nás   Školský klub detí je súčasťou Základnej školy Andreja Kmeťa v Leviciach.  Výchovno-vzdelávacia činnosť v klube sa uskutočňuje v ranných hodinách od 6:30 do 7:45, v popoludňajších hodinách podľa rozvrhu hodín do 16:00, predĺžená popoludňajšia činnosť trvá do...