Noc v škole...

Jesenné tvorivé dielne

Vitamínový deň

Vianočné tvorivé dielne

Zimné radovánky

Janko Hraško - divadelné predstavenie

Maľovanie kraslíc

Marec mesiac knihy

Slávik- spevácka súťaž,školské aj okresné kolo

Deň Zeme

Na bicykli bezpečne

Jarné upratovanie areálu školy

Športový deň

Mliečna hliadka

Novoročné športové hry

Dni mesta Levice