Noc v škole...

Jesenné tvorivé dielne

Vitamínový deň

Vianočné tvorivé dielne

Zimné radovánky

Tradičné remeslá nezaniknú.Baví ich vyšívanie aj háčkovanie...:)

Maľovanie kraslíc

Marec mesiac knihy

Slávik- spevácka súťaž

Deň Zeme

Na bicykli bezpečne

Jarné upratovanie areálu školy

Športový deň

Mliečna hliadka