Plán akcií ŠKD 2017/2018

September      

„Noc v škole“                                                                          

                                                            

Október                                                  

 Jesenné tvorivé dielne  

 Jesenná turistika : "Cestou -necestou"                                                       

 

November    

 Šarkaniáda : "Šarkany vo vetre"                                                                         

„Vitamínový deň“                                                                   

            

December    

Tvorivé vianočné dielne                                                        

                                                                     

Január          

Novoročný turnaj v stolnom tenise             

Týždeň zimných radovánok

                       

Február        

Fašiangiáda -Karneval  ŠKD                                                                           

 

Marec           

Marec mesiac knihy – Z rozprávky do rozprávky

Veľkonočné sviatky – maľovanie kraslíc                            

 

Apríl

Dopravná činnosť – „Na bicykli bezpečne!“ 

Slávik Slovenska-školské kolo                                                       

„DEŇ ZEME“                                                                    

                                                      

Máj    

Športový deň 

Jarné upratovanie

                                                   

Jún   

Jarná turistika"cestou -necestou"

Školská akadémia                                              

Tvorivé dielne – Deň životného prostredia