Plán akcií ŠKD 2018/2019

 September  -         Noc v škole

 Október  -             Jesenné tvorivé dielne

                             Jesenná turistika: " Cestou - necestou "

 November -          Šarkaniáda:" Šarkany vo vetre"

                             Vitamínový deň

 December -          Tvorivé vianočné dielne

 Január -               Novoročné športové hry

                            Týždeň zimných radovánok

 Február -              Fašiangiáda - Karneval ŠKD

 Marec -                Marec mesiac knihy - Z rozprávky do rozprávky

                            Veľkonočné sviatky -  maľovanie kraslíc

Apríl -                  Dopravná činnosť - " Na bicykli bezpečne ! "

                            Slávik Slovenska - školské kolo

                           "Deň Zeme"

Máj -                    Športový deň

                           Jarné upratovanie areálu školy

Jún -                   Jarná turistika: "Cestou - necestou"

                           Tvorivé dielne - Deň životného prostredia