OZNAMY

Kedže nám konečne napadol sneh,trošku sme si ho užili....:)

Prajeme Vám veselé Vianoce .Plné lásky, porozumenia v kruhu svojich najbližších.Všetko dobré v novom roku 2018...:)

Vianočnými torivými dielňami sme si pripomenuli krásne predvianočné obdobie.Pri počúvaní krásnych vianočných pesničiek sa aj deťom veľmi dobre tvorilo.S radosťou si vyrábali rôzne výrobky a zdobili medovníky...:) viď. fotogaléria

Vitamínový deň,tiež úspešne za nami...:)

18.10.2017-Turistická vychádza do hradného parku.Počasie nám prialo,deťom sa páčilo,sledovali sme zmeny v prírode na jeseň.

-  NOC V ŠKOLE úspešne za nami...:)viď. fotogaléria

-  Dňa 4.10.2017 sa deti 2. a 4.ročníka zúčastnili na Mestskej šarkaniáde.Odniesli si 3 ocenenia,gratulujeme a tešíme sa s nimi...:)

-  Od októbra začali záujmové útvary.

 

 

 

Pre informácie o platbách za ŠKD, kliknite sem:   www.zsmrsle.edu.sk/SKD_rozhodnutie.pdf

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.