OZNAMY

21.9.2018 ,nás čaká NOC V ŠKOLE pre : druhákov,tretiakov a štvrtákov v A.pavilóne.Bližšie info u pani vychovávateliek.:)

 

 

 

Pre informácie o platbách za ŠKD, kliknite sem:   www.zsmrsle.edu.sk/SKD_rozhodnutie.pdf

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.