Dokumenty

Žiadosť do ŠKD:žiadosť do škd-18-19.docx (11,8 kB)

Žiadosť o odhlásenie dieťaťa do ŠKD: žiadost o odhlasenie zo škd.docx (11,8 kB)

Žiadosť o uvoľnenie  dieťaťa z ŠKD: Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z ŠKD.docx (12170)

Oznámenie  o zmene  času odchodu  dieťaťa z ŠKD: zmena v dochádzke.docx (14867)

Splnomocnenie: splnomocnenie.docx (12388)

Školský poriadok ŠKD: Školský poriadok ŠKD .docx (227551)