Akcie

05.04.2013 10:12

 

28.6. 2013 - Koniec školského roka

V posledný deň  šk. roka 2012/2013 (28.6. 2013) nie sú obedy ani ŠKD.