18.10.2017-Turistická vychádza do hradného parku.Počasie nám prialo,deťom sa páčilo,sledovali sme zmeny v prírode na jeseň.

Oznam

-  NOC V ŠKOLE úspešne za nami...:)viď. fotogaléria

-  Dňa 4.10.2017 sa deti 2. a 4.ročníka zúčastnili na Mestskej šarkaniáde.Odniesli si 3 ocenenia,gratulujeme a tešíme sa s nimi...:)

-  Od októbra začali záujmové útvary.

 

 

 

Pre informácie o platbách za ŠKD, kliknite sem:   www.zsmrsle.edu.sk/SKD_rozhodnutie.pdf

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.