Výsledky vo futbalovom turnaji

1. miesto - 8. oddelenie ŠKD - 4.A + 4.B

2. miesto - 6. oddelenie ŠKD - 3.A + 5.ročník

3. miesto - 2. oddelenie ŠKD - 1.B + 3.B