Plán podujatí a akcií organizovaných ŠKD v šk. roku 2014/2015

Plán podujatí a akcií organizovaných ŠKD v šk. roku 2014/2015

September      

„Noc v škole“ všetky                                                                      

 

Október        

Futbalový turnaj medzi oddeleniami                                                                          

„Šarkaniáda“                                                                                                                                                                                                 

„Mesiac úcty k starším“ – vystúpenie pre dôchodcov                                                                                                                                                                                             

Jesenné tvorivé dielne      

                                                                                                   

November    

 „Vitamínový deň“                                                                                                    

                                                                                                                   

December    

Tvorivé vianočné dielne       

 

Január          

Novoročný turnaj v stolnom tenise                                                                           

 „Čarovanie zo snehu“ – súťaž o najkrajší snehový výtvor                                                                                          

 

Február        

Karneval

           

Marec           

Marec mesiac knihy – prezentácia obľúbených kníh                                                      

Varíme bez varenia

Jarné upratovanie areálu školy

 

Apríl  

Veľkonočné sviatky – maľovanie kraslíc                                                                                               

Dopravná činnosť – „Na bicykli bezpečne!“                                                                                  

Turnaj medzi oddeleniami vo vybíjanej                                                                            

„DEŇ ZEME“

 

Máj    

Čepček                                                                                                

„Čriepky“ – prehliadka detských folklórnych súborov                                                                                           

                      

Jún    

MDD – turistická vychádzka

Burza hračiek

Olympiáda ŠKD                                                                                      

Tvorivé dielne – Deň životného prostredia