Záujmové útvary

05.10.2017 16:53

Krúžky

Šporťáčik 1, utorok 13:30-15:30, telocvičňa , R.Horváthová

Šporťáčik 2, piatok 13:30-15:30, telocvičňa , R.Horváthová

Šporťáčik 3.-4. ,pondelok 13:30- 15:30, telocvičňa, T.Moravská

Krúžok tvorivosti ,štvrtok 13:30-15.30, IV.B (A.pav.), M.Matejovová

Futsal,štvrtok 13:30-15:30, telocvičňa, Z.Patko

Šikovníček,utorok 13:30-15:30, spoločenská miestnosť,(A.pav.),M. Bólová

Klenotnica, pondelok 13:30-15:30, II.C (A.pav.), L.Salokyová,M. Bólová

Profi PC 2.C,3.C,utorok, piatok 13:30-15:30, IKT A.pav., L. Medúzová

Profi PC 3 AB,4ABC,štvrtok 13:30-15:30, IKT A. pav., L.Medúzová

Country,Zumbáčik,štvrtok 13:30-15:30, I.C alebo I.D, (A.pav.) T.Fábryová,M.Viglašová

Počítačový krúžok, streda 13:30-15:30, IKT A.pav.,A.Mészárošová

Kreatívne techniky,zumba, piatok 14:00-16:00, I.B (A.pav), E.Némethová

Čitateľský krúžok, štvrtok 13:30-15:30, čitáreň (A.pav.), G.Výbošteková

Poľovnícky krúžok,piatok 13:30-15:30, p.Hlásnik